Zapalenie otrzewnej kilowe

Zapalenie otrzewnej kiłowe (Piritonitis Luetica) W życiu pozapłodowym zakażenie kiłowe wywołuje czasami z zrostowe zapalenie otrzewnej (peritonitis adnaesioa Luetica), rzadziej zapalenie wysiękowe (peritoniti exsudativa lueiica). Postać wysiękowa przeważnie kile wątroby. Toteż w obrazie klinicznym stwierdza się obrzmienie śledziony i objawy kiły wątroby. Odczyn Wassermanna w surowicy krwi i w płynie otrzewnym bywa przeważnie dodatni. Objawy te umożliwiają odróżnienie kiłowego zapalenia otrzewnej od zapalenia gruźliczego . Rokowanie i leczenie w kiłowym zapaleniu otrzewnej jest takie samo jak w kile wątroby . Promienica otrzewnej (Actinomycosis peritonaei) Promienica otrzewnej zdarza się bardzo rzadko. Pierwotne ognisko znajduje się prawie zawsze w jelicie, skąd sprawa szerzy się na otrzewną przez ciągłość. Klinicznie stwierdza się jeden lub kilka guzów, najczęściej w prawym dole biodrowym brzucha. Guzy są bardzo twarde, prawie deskowate, uciskowo niebolesne i nieruchome wskutek zrostów. W miarę szerzenia się sprawa przechodzi na powłoki brzuszne i wiedzie do powstania licznych przetok, z których wydziela się ropa. Rozpoznanie promienicy otrzewnej opiera się na stwierdzeniu: 1) twardych guzów z twardym naciekiem powłok brzusznych; 2) przetok zewnętrznych oraz 3) grudek promieniowca w ropie z przetok. B. [przypisy: stepper grzybica, południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku, vicks symptomed max ]

Powiązane tematy z artykułem: południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku stepper grzybica vicks symptomed max