Róznicowanie miedzy przesiekiem a wysiekiem w jamie otrzewnej

Zazwyczaj nie ma wyraźnego rozszerzenia żył w powłokach brzusznych. W przypadku torbieli jajnikowej, dającej objawy otorbionego płynu, badanie ginekologiczne ułatwia rozpoznanie. Różnicowanie między przesiękiem a wysiękiem w jamie otrzewnej. W rozpoznawaniu przyczyny przesięku określa się przede wszystkim, czy jest on pochodzenia miejscowego, czy też na odwrót zależy od chorób innych narządów. Różnicowanie to wymaga bardzo dokładnego zbadania całego ustroju. Prócz stwierdzenia zmian w narządach, które mogą wywoływać puchlinę brzuszną, ma znaczenie także to, że przesiękowi otrzewnemu pochodzenia miejscowego towarzyszy stosunkowo rzadko puchlina opłucna, osierdziowa i znaczne obrzęki podskórne. Puchlina brzuszna na tle przewlekłej niewydolności krążenia jest poprzedzona przez znaczny obrzęk dolnych kończyn i okolicy krzyżowej. W różnicowaniu chorób miejscowych, wywołujących puchlinę brzuszną przesiękową , uwzględniam co następuje: 1) częstość: najczęstszą przyczyną jest marskość wątroby, natomiast stosunkowo rzadko spostrzega się puchlinę brzuszną w przypadkach nowotworów wątroby, wrót wątroby i trzustki; 2) wielkość: w kile wątroby przesięk bywa przeważnie mierny, mniej więcej do poziomu pępka; duży przesięk w kile wątroby zdarza się rzadko; w innych chorobach z siedzibą w brzuchu przesięk bywa zwykle duży; wyjątek stanowią nowotwory wątroby, wrót wątroby i trzustki! oraz ropień wątroby, w których puchlina, jeżeli pojawia się, jest zazwyczaj nieznaczna; 3) szybkość powstania: szybkie powstanie puchliny brzusznej nasuwa na myśl zakrzep żyły wrotnej; 4) stopień rozszerzenia podskórnych żył brzucha i dolnej części klatki piersiowej: duże rozszerzenie jest znamienne dla zanikowej marskości wątroby; w innych sprawach rozszerzenia żył nie -ma lub jest nieznaczne; 5) objawy towarzyszące: żółtaczka bywa często w nowotworach wątroby, wrót wątroby i trzustki; w tych chorobach jest ona częstsza niż puchlina brzuszna; żółtaczka jest częstsza niż puchlina brzuszna także w ropniach wątroby i w raku wątroby; charłactwo jest znamienne dla raka wątroby, wrót wątroby i trzustki; w wielopęcherzowym bąblowcu wątroby stwierdza się prawie zawszę żółtaczkę oraz bolesność uciskową wątroby; 6) Wywiady. [hasła pokrewne: eskulap olkusz, trident leszno, maraga pruszków ]

Powiązane tematy z artykułem: eskulap olkusz maraga pruszków trident leszno