Ropien nalezy otworzyc w najwlasciwszej chwili

Ropień należy otworzyć w najwłaściwszej chwili. Nie może to nastąpić za wcześnie, kiedy ropień nie jest jeszcze dostatecznie odgraniczony, ale nie można zbytnio zwlekać, bo możliwe jest wystąpienie powikłań. Zabieg chirurgiczny należy wykonać, gdy wystąpi obrzęk języczka, chełbotanie i miejscowa anemia łuku podniebiennego. Są to oznaki umiejscowionego ropnia. Otworzenie ropnia można wykonać w lekkim znieczuleniu błony śluzowej 2 % roztworem perkainy lub powierzchownym, nastrzyknięciem łuków 1 % roztworem nowokainy. Ostrym skalpelem oddzielamy przedni łuk podniebienny od migdałka, po czym za pomocą peanu Mikulicza, wprowadzonego do jamy ropnia, rozszerzamy otwór, umożliwiając swobodny odpływ zawartości ropnej na zewnątrz. Należy przestrzec przed otwieraniem ropnia poprzez łuk przedni, gdyż łuki podniebienne są zbudowane z tkanki mięśniowej, a więc kurczliwej, wskutek czego bardzo szybko dochodzi do zamknięcia się miejsca nacięcia, co jest równoznaczne z koniecznością nieraz kilkakrotnego powtarzania zabiegu. [patrz też: nfz białystok sanatorium, kwas salicylowy peeling, kto może być dawcą szpiku ]

Powiązane tematy z artykułem: kto może być dawcą szpiku kwas salicylowy peeling nfz białystok sanatorium