PUCHLINA BRZUSZNA

PUCHLINA BRZUSZNA (ASCITES) Określenie i przyczyny. Przez miano: puchlina brzuszna rozumie się stan cechujący się nagromadzeniem się w jamie otrzewnej przesięku lub wysięku. Ilość płynu może być różna, od kilku do kilkunastu litrów i więcej. Wysięk jest pochodzenia zapalnego Tutaj omówię puchlinę brzuszną pochodzenia przesiękowego. Może ona powstawać: l) na tle przewlekłej niewydolności krążenia z osłabieniem prawej komory; 2) na tle wodnistości krwi cechującej się znacznym zmniejszeniem ilości albumin w krwi i 3) na tle utrudnienia krążenia w żyle wrotnej oraz w dużych jej dopływach. Puchlinę brzuszną na tle przewlekłej niewydolności Krążenia spostrzega się w chorobach narządu krążenia, narządu oddechowego, moczowego oraz śródpiersia, na tle wodnistości krwi- w nerczycy, skrobiawicy, stanach białaczkowych i rzekomo-białaczkowych, w ciężkiej niedokrwistości, w charłactwie, w przypadkach nowotworów złośliwych i w ogólnym wyczerpaniu ustroju wywołanym przez uporczywą przewlekłą biegunkę, przewlekłe głodowanie itd. Puchlinę brzuszną miejscowego przesiękowego pochodzenia wywołują następujące choroby: 1) marskość wątroby zanikowa; 2) rzekoma marskość wątroby osierdziowa oraz otrzewna; 3) kiła wątroby; 4) ucisk żyły wrotnej, który może być wywołany: a) przez postronki otrzewne w następstwie zapalenia otrzewnej; b) przez powiększone węzły we wrotach wątroby na tle białaczki, rzekomej białaczki, kiły; c) przez nowotwór usadowiony w wątrobie, w jej wrotach, w trzustce lub sieci; d) przez wielopęcherzowy bąblowiec wątroby; e} przez ropień wątroby; 5} zakrzep żyły wrotnej : 6) zapalenie żyły wrotnej. Jak z tego widać, puchlina brzuszna pochodzenia przesiękowego nie jest samodzielną jednostką chorobową, lecz jest objawem innych chorób. [podobne: suplasyn cena, trops toruń, zgorzel wargi ]

Powiązane tematy z artykułem: suplasyn cena trops toruń zgorzel wargi