PUCHLINA BRZUSZNA MLECZOWA

W marskości wątroby – nadużywanie napojów wyskokowych; w kile wątroby – zakażenie kiłowe; w przypadkach ucisku żyły wrotnej przez postronki otrzewne po przebytym zapaleniu otrzewnej – objawy otrzewne (silne bóle w brzuchu i in. ) i w rzekomej marskości wątroby osierdziowej – przebyte zapalenie osierdzia itd. ; 7) Inne objawy w obrazie chorobowym. Rokowanie i leczenie w puchlinie brzusznej przesiękowej zależą od choroby podstawowej. C. PUCHLINA BRZUSZNA MLECZOWA (ASCITES CHYLOSUS) PUCHLINA BRZUSZNA MLECZOWATA, CZYLI TŁUSZCZOWA (AS CI TE S CHYLIFORMIS s. ADIPOSUS) PUCHLINA BRZUSZNA RZEKOMO MLECZOWA (ASCITES PSEUDOCHYLOSUS) PUCHLINA BRZUSZNA GALARETOWATA Puchlinę mleczową spotyka: się w stanach chorobowych, wywołujących uszkodzenie, ucisk lub zatkanie przewodu piersiowego albo licznych naczyń chłonnych i mleczowych jamy brzusznej (nowotwory, guzy gruźlicze otrzewne itp. ). Puchlinę mleczowatą spotyka się najczęściej w gruźlicy i w raku otrzewnej, a puchlinę rzekomo mleczową- w nerczycy. Obraz kliniczny, rokowanie. Leczenie zależą od choroby, w przebiegu której powstają puchliny brzuszne o wyglądzie, mleka lub galaretowate. Rozpoznaje się omawiane puchliny na: podstawie badania płynu wydobytego nakłuciem. D. [podobne: zgorzel wargi, trybiotyk cena, suplasyn cena ]

Powiązane tematy z artykułem: suplasyn cena trybiotyk cena zgorzel wargi