Poleca sie takze leczenie witamina D2 w postaci doustnego zazywania kalcyferolu w roztworze alkoholowym w dawce 1 mg leku

Donoszą o przypadkach skutecznego leczenia gruźliczego zapalenia otrzewnej surowiczego i surowiczo-włóknikowego streptomycyną w postaci wstrzykiwań domięśniowych 0,5 co dzień z jednoczesnym stosowaniem kwasu para-aminosalicylowego lub bez niego (Jochweds), . Poleca się także leczenie witaminą D2 w postaci doustnego zażywania kalcyferolu w roztworze alkoholowym w dawce 1 mg leku (odpowiada to 40000 jednostkom) 3 razy dziennie. Pod wpływem takiego leczenia spostrzegano ustąpienie gorączki, wsysanie się wysięku, zwiększenie dobowej ilości moczu i zwolnienie przyspieszonego opadania krwinek. Podczas leczenia należy kontrolować poziom wapnia: w krwi, przedawkowanie bowiem leku, objawiające się wzrostem ilości wapnia w krwi, wywołuje utratę łaknienia, wymioty, silne pragnienie, przygnębienie psychiczne i nawet ostre zapalenie nerek. Leczenia kalcyferolem nie należy stosować u osób, które cierpiały na nerki. Poleca się także dużą ostrożność w przypadkach jednoczesnego nadciśnienia tętniczego, miażdżycy tętnic oraz zaburzeń psychicznych. W razie przedawkowania lek trzeba natychmiast odstawić, polecając jednocześnie picie dużej ilość płynów oraz duże dawki witaminy B. Podczas leczenia kalcyferolem ogranicza się tłuszcze i sól. Na czym polega skuteczność leczenia kalcyferolem, nie wyjaśniono. W gruźliczym zapaleniu wielu błon surowiczym z zapaleniem otrzewnej włącznie Speranski i Ostry polecają leczenie zawiesiną węglanu bizmutu w świeżo sporządzonym roztworze fizjologicznym soli kuchennej. Dożylne wstrzykiwanie tej zawiesiny wywołując drobnowidowe zatory w małym krążeniu i drażniąc zakończenia nerwów w płucach mają zwiększać oporność ustroju w stosunku do zakażenia gruźliczego narządów z wyjątkiem płuc. Leczenie rozpoczyna się od dożylnego wstrzykiwania zawiesiny bizmutu. Za każdym razem dawkę i stężenie zawiesiny zwiększa się doprowadzając do dawki 20 ml 0,1 % zawiesiny. Wyraźna poprawa następuje dopiero po 5-7 dawkach, Objawia się ona spadkiem gorączki, poprawą łaknienia, zwiększeniem moczenia, zwolnieniem szybkości opadania krwinek itd. [patrz też: rehabilitacja, sortex brzeszcze, chmielarnia marszałkowska ]

Powiązane tematy z artykułem: chmielarnia marszałkowska rehabilitacja sortex brzeszcze