Patogneza

Patogneza. Do, powstania tej choroby dochodzi w wyniku przejścia drobnoustrojów z zakażonych migdałków przez ich otoczkę do przestrzeni okołomigdałkowych. To rozprzestrzenienie się zakażenia występuje w przypadkach szczególnie zjadliwego zakażenia w jednoczesnym osłabieniu sił odpornościowych ustroju, Wyżej wymienione właściwości anatomiczne sprzyjają powstawaniu ropni. Anatomia patologiczna. Ropniem okołomigdałkowym nazywamy nagromadzenie ropy w przestrzeni okołomigdałkowej. Ropień wypycha migdałek do dołu i do wewnątrz w przypadku przednich i górnych, częstszych ropni, a do wewnątrz i do przodu w przypadku rzadszych, tylnych ropni. Umiejscowienie zależy od przestrzeni wolnej i od zrostów migdałka z otoczeniem. Podmiotowe objawy- zaburzenia Zwykle zupełnie nagle dochodzi do gwałtownych bólów w czasie łykania, umiejscowionych po jednej stronie i promieniujących do ucha po tej samej stronie. Do tego dołącza się szczękościsk i mowa nosowa (rbinolalia aperta) wskutek zmian zapalnych podniebienia miękkiego. [więcej w: kto może być dawcą szpiku, lekarz rodzinny słowackiego, najrzadsze choroby genetyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: kto może być dawcą szpiku lekarz rodzinny słowackiego najrzadsze choroby genetyczne