Osad wysieku

W początkowym okresie płyn w jamie otrzewnej ma cechy wysięku. Z czasem, gdy wskutek ucisku naczyń żylnych dołączy się do niego przesięk, płyn ma cechy przejściowe, tak iż jego ciężar właściwy może być niższy niż 1,014. Osad wysięku prawie zawsze zawiera różnej wielkości śródbłonki, nieraz zwyrodniałe, nadto krwinki czerwone i białe, czasami też komórki rakowe, a nawet skrawki nowotworu. Z pierwotnych nowotworów złośliwych otrzewnej spotyka się śródbłoniaka (endothelioma peritonaei) i bardzo rzadko mięsaka naczyniastego (angiosarcoma peritonaei). Śródbłoniaki wychodzą, zdaniem jednych, z śródbłonków naczyń chłonnych otrzewnej, zdaniem innych, z nabłonka otrzewnej, mięsaki zaś przeważnie z naczyń. w statystyce sekcyjnej W. Janusza za okres czasu od r. 1903 do 1920 pierwotnego raka otrzewnej stwierdzono w 5 przypadkach na 831 przypadków raka, więc w 0,6 % wszystkich przypadków raka; przerzuty – w 3 (60 %), mianowicie w sieci w 3 (60%), w węzłach chłonnych w 2 (40%),w wątrobie w 2 (40%), w nerkach w 2 (40%), w płucach w 1 (20%) i w opłucnej w 1 (20%). Objawy. Nowotwory złośliwe wtórne oraz pierwotne otrzewnej rozpoczynają się przeważnie podstępnie, często nie sprawiają w pierwszym okresie wyraźnych dolegliwości. Wkrótce jednak chorzy zaczynają doznawać przypadłości trawiennych, mianowicie uskarżają się na utratę łaknienia, nudności, wymioty, zaburzenia oddawania stolca oraz bóle w całym brzuchu, tępe lub ostre, stałe lub pojawiające się w różnych odstępach czasu, na uczucie pełności i na powiększenie brzucha. Do tego dołącza się wkrótce upadek sił i wyraźne chudnienie. Przedmiotowo stwierdza się w zakresie brzucha jego powiększenie, zależne po części od wzdęcia, po części od wysięku w jamie otrzewnej, nadto bolesność uciskowa jeżeli wysięku jest niedużo, to nieraz także guzy twarde o powierzchni nierównej. [więcej w: trybiotyk cena, medycyna rodzinna katowice, trops toruń ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna katowice trops toruń trybiotyk cena