Ograniczenia w zakresie zdolności Medicare do kontrolowania rosnących wydatków na leki przeciwnowotworowe cd

Producenci reagują na zwrot LCA, obniżając ceny, tak aby ich ceny nie były wyższe niż kwota zwrotu, którą dostawca może otrzymać po podaniu leku. Wielu lokalnych wykonawców programu Medicare wprowadziło refundację LCA dla klinicznie wymiennych leków raka prostaty, octanu leuprolidu (Lupron, Abbott) i octanu gosereliny (Zoladex, AstraZeneca). Biuro Generalnego Inspektora oszacowało, że w 2002 r. Pełne wykorzystanie zwrotu LCA za dwa leki zaoszczędziłoby Medicare 40 milionów dolarów, ponieważ stopa zwrotu za najmniej kosztowny lek (octan gosereliny) była o 27% niższa niż leku alternatywnego (leuprolidu octan) .13 Dziś nie jest jasne, czy Medicare jest uprawnione do ustalania zwrotu kosztów LCA na poziomie krajowym, a jego uprawnienia do tego na szczeblu lokalnym zostały poddane w wątpliwość przez niedawną decyzję sądu14. W decyzji tej sąd orzekł, że Medicare był zobowiązany do zwrotu za kombinację markowego leku wziewnego Duoneb (Dey) na podstawie ceny, którą firma pobierała za lek, a nie na podstawie kosztu dwóch składników leku, albuterolu i ipratropium, które są jednocześnie dostępny jako generics.
Medicare może również zaangażować zewnętrznego pośrednika, aby uzyskać konkurencyjne oferty, gdy dostępne są leki wymienne. W ramach licytacji konkurencyjnej, Medicare wystawia ofertę różnym pośrednikom, aby ubiegać się o dostarczenie opieki zdrowotnej do opieki klinicznej. Pośrednicy negocjują z różnymi konkurencyjnymi producentami, wykorzystując ich siłę nabywczą i wewnętrzną konkurencję między producentami, aby uzyskać niskie ceny. Następnie przedstawiają oferty Medicare, które odzwierciedlają oszczędności, jakie uzyskali. Medicare ukończyło niedawno program pilotażowy licytacji konkurencyjnych w zakresie trwałego sprzętu medycznego i innych materiałów (takich jak łóżka szpitalne, wózki inwalidzkie i domowe urządzenia dostarczające tlen). W ramach procedury przetargowej rządowy Urząd ds. Rozliczalności oszacował, że Medicare odnotowało 26% spadek cen.15 Niedawne prawo (Ustawa o udoskonaleniach dla pacjentów i dostawców Medicare z 2008 r.) Uniemożliwiło Medicare realizację konkurencyjnego przetargu na te towary na poziomie krajowym.
Kontrola zarówno wykorzystania, jak i cen
Ogólnie rzecz biorąc, strategie Medicare dotyczące jednoczesnego wstrzymywania użytkowania i cen wiążą się z nabywcami stron trzecich. Potencjalny system płatności, który jest używany do opłacania opieki szpitalnej w większości szpitali, jest wybitnym przykładem. W ramach spodziewanej płatności szpitale otrzymują jednorazową zapłatę, która pokrywa koszty całego epizodu hospitalizacji dla pacjenta. Z nielicznymi wyjątkami leki, urządzenia, sprzęt i środki jednorazowego użytku, które są wykorzystywane do opieki nad pacjentem podczas hospitalizacji, są opłacane przez szpital z funduszami zawartymi w tej jednolitej płatności. Jako takie, szpitale mają motywację do uzyskania potrzebnych towarów po niższych cenach i aktywnie zarządzają ich wykorzystaniem.
Potencjalnemu systemowi płatności przypisuje się zwolnienie wydatków szpitalnych zarówno dla Medicare, jak i dla prywatnych płatników16. Russell i Manning oszacowali, że oszczędności w pierwszej i drugiej dekadzie po wprowadzeniu systemu były rzędu odpowiednio 12 miliardów dolarów i 18 miliardów dolarów17. Wiele organizacji opracowuje metody, za pomocą których można wprowadzić potencjalną płatność w dłuższym okresie opieki ambulatoryjnej, ale jest kilka przykładów obecnie stosowanego podejścia.18 Niektóre inne terminy używane do opisania tego podejścia to oparte na epizodzie . Płatność , przypadek płatność i pakiet .
Program Medicare w części D (na receptę) zatrudnia osobę trzecią w celu uzyskania leków po niskich cenach i zarządzania ich wykorzystaniem
[przypisy: zgorzel wargi, trybiotyk cena, stepper grzybica ]

Powiązane tematy z artykułem: stepper grzybica trybiotyk cena zgorzel wargi