Odporne na antybiotyki robaki w XXI wieku – kliniczne super-wyzwanie czesc 4

Zmodyfikowane polimyksyny (np. Kolistyna z lub bez ryfampicyny) są często jedyną dostępną alternatywą dla niektórych odpornych na panikę gram ujemnych, szczególnie acinetobacter, chociaż toksyczność (głównie nerek) wciąż stanowi problem i pojawiają się doniesienia o oporności. Trudniej niż kiedykolwiek wcześniej wyeliminować infekcje spowodowane przez oporne na antybiotyki superbakterie , a problem pogłębia się dzięki zastosowaniu suchego rurociągu dla nowych środków przeciwdrobnoustrojowych o działaniu bakteriobójczym wobec bakterii Gram-ujemnych i enterokoków. Wspólny wysiłek ze strony naukowców akademickich i ich instytucji, przemysłu i rządu ma kluczowe znaczenie, jeśli ludzie mają utrzymać przewagę w walce z bakteriami – walkę z globalnymi konsekwencjami.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Dr Arias zgłasza otrzymanie opłaty za wykłady od firmy Merck i udziela wsparcia firmie Pfizer. Dr Murray zgłasza otrzymanie wsparcia finansowego od Johnson & Johnson, Astellas i Intercell oraz służąc jako konsultant Astellas Pharma i Theravance, Cubist, Targanta Therapeutics, Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca i Wyeth-Ayerst. Nie zgłoszono żadnego innego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Dr Arias jest asystentem profesora medycyny w University of Texas Medical School w Houston oraz dyrektorem Wydziału Genetyki Molekularnej i Odporności na Antybiotyki, Universidad El Bosque, Bogotá, Kolumbia. Dr Murray jest profesorem i wiceprzewodniczącym ds. Badań w Departamencie Medycyny Wewnętrznej i dyrektorem Wydziału Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Teksańskiego w Houston.

[patrz też: draexlmaier jelenia góra, południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku, supon wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: draexlmaier jelenia góra południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku supon wrocław