ODMA OTRZEWNA SAMORODNA

ODMA OTRZEWNA SAMORODNA (PNEUMOPERITONAEUM SPONTANEUM s- IDIOPATHICUM s. PNEUMASKOS) Przez miano: ,,odma otrzewna samorodna rozumie się, stan chorobowy, polegający na gromadzeniu się w jamie otrzewnej powietrza lub w ogóle gazów. Stan taki powstaje najczęściej wskutek przedziurawienia powietrznego narządu brzusznego (żołądka lub jelit), rzadziej w przypadkach zakażenia wysięku otrzewnego bakteriami wytwarzającymi gazy. W obrazie klinicznym odmy otrzewnej samorodnej, prócz objawów choroby podstawowej i objawów zależnych od przedziurawienia narządu, stwierdza się powiększenie brzucha i odgłos opukowy bębenkowy, metaliczny lub stłumiony, zależnie od ilości powietrza. Jeżeli w jamie otrzewnej znajduje się równocześnie wysięk, to odgłos opukowy, bębenkowy lub metaliczny stwierdza się w tej części brzucha, która w danym położeniu chorego jest najwyższa. Natomiast w części najniższej. odgłos opukowy jest stłumiony. Stłumienie wątrobne i śledzionowe znikają zupełnie: gdy chory leży na lewym boku, nie ma stłumienia w prawej linii pachowej, gdy zaś leży na prawym boku, nie ma stłumienia w lewej linii pachowej. Tym odma otrzewna różni się od dużej bębnicy. Rokowanie i leczenie w odmie otrzewnej samorodnej zależą od choroby podstawowej oraz od wpływu przedziurawienia na ustrój. E. [podobne: vicks symptomed max, medycyna rodzinna katowice, szeklicki ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna katowice szeklicki vicks symptomed max