Niewielkie guzy i krezki moga nie sprawiac zadnych dolegliwosci

Niewielkie guzy i krezki mogą nie sprawiać żadnych dolegliwości. Wykrywa się je przeważnie dopiero na sekcji. Większe guzy wywołują bóle w brzuchu, tępe, ćmiące, usadowione przeważnie w miejscu siedziby guza, skąd ból może rozchodzić się w różnych kierunkach. Stopień bólu bywa różny. Znaczniejsze bóle odczuwają chorzy, gdy guz rośnie szybko oraz gdy jest duży. Ruchy, zwłaszcza tułowia, zwiększają bóle, czasami aż do stopnia ostrej kolki. W innych przypadkach chorzy uskarżają się na uczucie ciężaru lub gniecenia w brzuchu. Do częstych skarg należą zaburzenia trawienne w postaci zaparcia, niestrawności, wzdęcia brzucha i in. Przedmiotowo stwierdza się guz usadowiony najczęściej w śródbrzuszu w okolicy pępka lub w jego pobliżu, zazwyczaj na prawo od niego, rzadziej : w dolnym odcinku krezki, więc w prawym podbrzuszu, najrzadziej w górnym jej odcinku, więc w nadbrzuszu na lewo od linii pośrodkowej ciała nieco powyżej pępka. Duże guzy zajmują znaczniejsze przestrzenie należące do 2-3 okolic brzucha i mogą być nawet wtłoczone do jamy miedniczej. Znamiennymi cechami guzów krezki, prócz siedziby w śródbrzuszu, są ich ruchomość oraz stosunek do jelita i do innych narządów brzusznych. Ruchomość guzów krezki przy obmacywaniu i przy zmianie porażenia ciała jest tym większa, im guz jest sadowiony bliżej przedniego brzegu krezki. Zwłaszcza dużą ruchomość okazują te guzy, które znajdują się w najszerszej części krezki, więc w części środkowej i częściowo dolnej. Te spośród nich, które nie są zrosłe z przednią ścianą brzucha ani z okolicznymi narządami, są wybitnie ruchome we wszystkich kierunkach, zwłaszcza w prawo i w lewo, mniej ku górze i ku dołowi. Duże guzy mogą być mniej ruchome, a nawet nieruchome, zwłaszcza w kierunku osiowym, tzn. od dołu ku górze i na odwrót. Także i zrosty mogą znacznie ograniczać ruchomość guza, a nawet ją znosić. [podobne: południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku, trops toruń, zgorzel wargi ]

Powiązane tematy z artykułem: południowo mazowiecki bank spółdzielczy w jedlińsku trops toruń zgorzel wargi