Lista kontrolna bezpieczeństwa chirurgicznego mająca na celu zmniejszenie zachorowalności i umieralności w globalnej populacji ad

Każdy szpital identyfikował pomiędzy jedną a czterema salami operacyjnymi służącymi jako pokoje do nauki. Pacjenci, którzy ukończyli 16 rok życia i przechodzili operację bezkardiologiczną w tych pomieszczeniach, byli kolejno włączani do badania. Komitety humanistyczne Harvard School of Public Health, WHO i każdego uczestniczącego szpitala zatwierdziły badanie i zniosły wymóg pisemnej świadomej zgody pacjentów. Interwencja
Interwencja obejmowała dwustopniowy program realizacji listy kontrolnej. Po zebraniu danych wyjściowych, każdy lokalny badacz otrzymał informacje o obszarach o stwierdzonych brakach, a następnie poproszono go o wdrożenie 19-punktowej listy bezpiecznych operacji chirurgicznych WHO (Tabela 1) w celu poprawy praktyk w instytucji. Lista kontrolna składa się z ustnego potwierdzenia przez zespoły chirurgiczne ukończenia podstawowych kroków dla zapewnienia bezpiecznego dostarczenia znieczulenia, profilaktyki przeciw infekcji, efektywnej pracy zespołowej i innych podstawowych praktyk w chirurgii. Stosuje się go w trzech krytycznych punktach opieki: przed podaniem znieczulenia, bezpośrednio przed nacięciem i przed wyjęciem pacjenta z sali operacyjnej. W razie potrzeby lista kontrolna została przetłumaczona na język lokalny i została dostosowana tak, aby pasowała do opieki w każdej instytucji. Lokalny zespół badawczy wprowadził listę kontrolną do personelu sali operacyjnej, korzystając z wykładów, materiałów pisemnych lub bezpośrednich wskazówek. Główni badacze uczestniczyli również w szkoleniu, rozpowszechniając nagrany materiał wideo na stronach badań, uczestnicząc w telekonferencji z każdym lokalnym zespołem badawczym i odwiedzając każdą stronę. Lista kontrolna została wprowadzona do gabinetów w okresie od tygodnia do miesiąca. Zbieranie danych zostało wznowione w pierwszym tygodniu korzystania z listy kontrolnej.
Zbieranie danych
Dane dotyczące każdej operacji uzyskaliśmy na podstawie znormalizowanych arkuszy danych wypełnionych przez lokalnych kolektorów danych lub zespoły kliniczne zaangażowane w opiekę chirurgiczną. Kolekcjonerzy danych przeszli szkolenie i nadzór od głównych badaczy w zakresie identyfikacji i klasyfikacji powikłań i miar procesowych. Dane okołooperacyjne obejmowały cechy demograficzne pacjentów, dane proceduralne, rodzaj stosowanego anestetyku i dane dotyczące bezpieczeństwa. Zbieracze danych podążali za pacjentami do czasu zwolnienia lub przez 30 dni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, w przypadku śmierci i powikłań. Wyniki zostały zidentyfikowane dzięki monitorowaniu wykresów i komunikacji z personelem klinicznym. Wypełnione formularze danych zostały pozbawione bezpośrednich identyfikatorów pacjentów i przekazane głównym badaczom. Naszym celem było zbieranie danych dotyczących 500 kolejno zapisanych pacjentów w każdym miejscu w okresie krótszym niż 3 miesiące dla każdej z dwóch faz badania. W trzech miejscach, w których nie można było osiągnąć tego celu, okres gromadzenia danych wydłużono o maksymalnie 3 dodatkowe miesiące, aby umożliwić zgromadzenie wystarczającej liczby pacjentów. Wielkość próby obliczono w celu wykrycia 20% zmniejszenia liczby powikłań po wdrożeniu listy kontrolnej, z mocą statystyczną 80% i wartością alfa 0,05.
Wyniki
Pierwszorzędowym punktem końcowym było wystąpienie jakiegokolwiek poważnego powikłania, w tym śmierci, w okresie pooperacyjnej hospitalizacji, do 30 dni
[przypisy: sortex brzeszcze, medycyna rodzinna katowice, supon wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: medycyna rodzinna katowice sortex brzeszcze supon wrocław