Chorzy gina wsród charlactwa lub powiklan

Chorzy giną wśród charłactwa lub powikłań. Rozpoznanie nowotworów złośliwych otrzewnej opiera się na stwierdzeniu guzów lub płynu w jamie otrzewnej o cechach wyżej opisanych w przypadku raka usadowionego przeważnie w jednym z narządów brzusznych. Jeżeli badanie nie wykrywa pierwotnego ogniska nowotworowego, to myśl o raku otrzewnej nasuwają guzy lub płyn w jamie otrzewnej u osoby w wieku podeszłym przebiegające z szybkim chudnieniem i utratą sił przy braku innych chorób, które by mogły wywołać taki zespół objawów. Rozpoznanie różnicowe. Raka otrzewnej różnicuje się z ,gruźlicą otrzewnej, jeżeli nie wykrywa się pierwotnego ogniska rakowego. Za rakiem otrzewnej, w przeciwieństwie do gruźlicy otrzewnej, przemawiają: 1)podeszły wiek chorego; 2) duże rozmiary wyczuwalnych guzów; 3) znaczniejsze powiększenie i stwardnienie węzłów pachwinowych; 4) szybsze chudnienie oraz charłactwo; 5) brak zwolnień w przebiegu choroby; juty krezki jelita cienkiego 6) wysięk krwotoczny, mleczowy lub rzekomo mleczowy, co bywa w gruźlicy rzadziej; 7) szybkie gromadzenie się wysięku po jego wypuszczeniu; 8) obfitość w wysięku śródbłonków o różnym kształcie- i różnych rozmiarach, zazwyczaj z wodniczkami i kropelkami tłuszczu; 9) krzepnięcie. surowicy krwi dopiero w ciepłocie powyżej 85° przy oznaczaniu metodą Glassa. 10) niezakażenie się gruźlicą świnki morskiej po zaszczepieniu wysięku. Od zanikowej marskości wątroby odróżnia się rakowate zapalenie otrzewnej bolesnością uciskową brzucha, obecnością wyczuwalnych guzów, powiększeniem węzłów pachwinowych, mniejszymi rozmiarami płynu w jamie brzusznej, brakiem wybitnie rozszerzonych z powierzchownych brzucha, szybkim postępowaniem wychudnienia i charłactwa oraz cechami płynu (w raku – wysięk, przeważnie krwotoczny, w marskości wątroby – przesięk) i krwi (w raku krzepnięcie surowicy w ciepłocie powyżej 85°). [przypisy: vicks symptomed max, sortex brzeszcze, trybiotyk cena ]

Powiązane tematy z artykułem: sortex brzeszcze trybiotyk cena vicks symptomed max